Calculator adăugare TVA (taxa pe valoarea adăugată): adaugă TVA, calculează valoarea cu taxă inclusă, plus formulă și explicații

Adaugă taxa TVA, calculează valoarea cu TVA inclus

Ultimele valori cu taxa TVA adăugată (taxa TVA inclusă)

Adaugă TVA de 23% la 36722 ian, 01:20 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 36722 ian, 01:20 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 32% la 1.50021 ian, 22:11 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 1.00021 ian, 13:35 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 12020 ian, 23:36 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 10020 ian, 21:08 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 1,5620 ian, 21:02 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 26420 ian, 20:39 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 9520 ian, 19:54 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 25020 ian, 19:00 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 25020 ian, 19:00 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 50020 ian, 18:59 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 50020 ian, 18:58 EET (UTC +2)

TVA = Taxa pe valoarea adăugată.
Prețul cu TVA = Prețul fără TVA + Valoarea TVA-ului

Cum se calculează valoarea cu TVA inclusă (se adaugă TVA la valoarea fără TVA)

 • Prețul cu TVA = Prețul fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% * Prețul fără TVA
 • Prețul cu TVA = Prețul fără TVA + TVA% * Prețul fără TVA = (1 + TVA%) * Prețul fără TVA
 • În concluzie:

  Prețul cu TVA = (1 + TVA%) * Prețul fără TVA ... dacă se știe prețul fără TVA

  Prețul fără TVA = Prețul cu TVA / (1 + TVA%) ... dacă se știe prețul cu TVA

Exemple de calcule cu TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 20%, (1 + TVA%) = 1 + 20% = 100/100 + 20/100 = 120/100 = 1,2 => Prețul cu TVA = 1,2 * Prețul fără TVA, iar Prețul fără TVA = Prețul cu TVA / 1,2
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Prețul cu TVA = 1,09 * Prețul fără TVA, iar Prețul fără TVA = Prețul cu TVA / 1,09
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Prețul cu TVA = 1,05 * Prețul fără TVA, iar Prețul fără TVA = Prețul cu TVA / 1,05
 • Dacă prin absurd, TVA-ul ar fi de 120%, (1 + TVA%) = 1 + 120% = 100/100 + 120/100 = 220/100 = 2,2 => Prețul cu TVA = 2,2 * Prețul fără TVA, iar Prețul fără TVA = Prețul cu TVA / 2,2

Ai de adăugat TVA la alte valori? Click aici

Taxa pe valoarea adăugată este tot o taxă

TVA este un impozit suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 20% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.