Adaugă taxa TVA de 12% la valoarea fără TVA 10. Calculează valoarea cu TVA inclus și valoarea netă a taxei adăugate

Adaugă taxa TVA de 12% la valoarea fără TVA 10

Valoarea cu TVA = 11,2
TVA adăugat = 1,2

Calculele detaliate mai jos:

Răspunsul detaliat:

Valoarea cu TVA =


Valoarea fără TVA + 12% × Valoarea fără TVA =


(1 + 12%) × Valoarea fără TVA =


(1 + 12%) × 10 =


(100% + 12%) × 10 =


112% × 10 =


1,12 × 10 =


11,2


TVA adăugat =

11,2 - 10 =


1,2

Simboluri: % procent, : divide, × multiplică;

Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Adaugă taxa TVA, calculează valoarea cu TVA inclus

Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA × (1 + TVA%)

Ultimele valori cu taxa TVA adăugată (taxa TVA inclusă). Pentru fiecare e calculată valoarea cu TVA, plus valoarea taxei adăugate.

Adaugă TVA de 12% la 10 10 dec, 11:19 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 8,25% la 199,95 10 dec, 11:19 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 8.640 10 dec, 11:19 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 24.403,55 10 dec, 11:19 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 24.403,55 10 dec, 11:19 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 1.344 10 dec, 11:18 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 2.760 10 dec, 11:18 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 420,17 10 dec, 11:18 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 342 10 dec, 11:18 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 28% la 18.525 10 dec, 11:18 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 24% la 16,12 10 dec, 11:18 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 190 10 dec, 11:18 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 24% la 9,6 10 dec, 11:18 EET (UTC +2)
Toate valorile cu taxa TVA adăugată (inclusă).

TVA = Taxa pe valoarea adăugată.
Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului

Cum se calculează valoarea cu TVA inclusă (se adaugă TVA la valoarea fără TVA)

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 19%, (1 + TVA%) = 1 + 19% = 100/100 + 19/100 = 119/100 = 1,19 => Valoarea cu TVA = 1,19 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,19;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;
 • Dacă prin absurd, TVA-ul ar fi de 120%, (1 + TVA%) = 1 + 120% = 100/100 + 120/100 = 220/100 = 2,2 => Valoarea cu TVA = 2,2 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 2,2.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.