Calculator: adaugă TVA la valoarea fără taxă. Calculează valoarea cu taxa inclusă, formulă și explicații

Adaugă taxa TVA, calculează valoarea cu TVA inclus

Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA × (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA de 10% la 7.264 22 ian, 17:43 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 16.850 22 ian, 17:43 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 14,5% la 422.000 22 ian, 17:43 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 3% la 60 22 ian, 17:43 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 32.100 22 ian, 17:43 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 36% la 844 22 ian, 17:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 3.399 22 ian, 17:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 25% la 3.520.361,52 22 ian, 17:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 21% la 171,36 22 ian, 17:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 9,04% la 61.579,1 22 ian, 17:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 32% la 5,12 22 ian, 17:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 7,6% la 450 22 ian, 17:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 25% la 215,29 22 ian, 17:42 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) la valoarea fără TVA.

Calculează valoarea cu TVA

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 19%, (1 + TVA%) = 1 + 19% = 100/100 + 19/100 = 119/100 = 1,19 => Valoarea cu TVA = 1,19 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,19;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.