Calculator: extrage TVA din prețul întreg, cu taxa inclusă, calculează valoarea fără taxă, formulă și explicații

Extrage taxa TVA, calculează valoarea fără TVA

Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă.

Extrage TVA de 19% din 93.000 18 oct, 22:46 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 21% din 375 18 oct, 22:46 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 10% din 24.200 18 oct, 22:46 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 34% din 1.476 18 oct, 22:46 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 24% din 1.646 18 oct, 22:45 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 6,66% din 4.092 18 oct, 22:45 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 21% din 69,2 18 oct, 22:45 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 21% din 19.441,04 18 oct, 22:45 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 7% din 1.290 18 oct, 22:44 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 22% din 1.836 18 oct, 22:44 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 17% din 10.090,5 18 oct, 22:44 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 1.500,08 18 oct, 22:43 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 9.635.161 18 oct, 22:43 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă

Extrage TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) din valoarea cu TVA inclus.

Calculează valoarea fără TVA.

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA inclus sau fără TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 20%, (1 + TVA%) = 1 + 20% = 100/100 + 20/100 = 120/100 = 1,2 => Valoarea cu TVA = 1,2 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,2;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.