Calculator: extrage TVA din prețul întreg, cu taxa inclusă, calculează valoarea fără taxă, formulă și explicații

Extrage taxa TVA, calculează valoarea fără TVA

Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă.

Extrage TVA de 19% din 14.600 20 ian, 04:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 1.120 20 ian, 04:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 5.883 20 ian, 04:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 18% din 42.908,47 20 ian, 04:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 835,6 20 ian, 04:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 4.332 20 ian, 04:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 4.820 20 ian, 04:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 9,76 20 ian, 04:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 1.953,8 20 ian, 04:50 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 3.908,03 20 ian, 04:50 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 5% din 1.328 20 ian, 04:50 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 27% din 317,6 20 ian, 04:50 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 16% din 41 20 ian, 04:50 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă

Extrage TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) din valoarea cu TVA inclus.

Calculează valoarea fără TVA.

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA inclus sau fără TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 20%, (1 + TVA%) = 1 + 20% = 100/100 + 20/100 = 120/100 = 1,2 => Valoarea cu TVA = 1,2 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,2;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.