Calculator: extrage TVA din prețul întreg, cu taxa inclusă, calculează valoarea netă, fără taxă, formulă și explicații

Extrage taxa TVA, calculează valoarea fără TVA

Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă.

Extrage TVA de 7,74% din 57,19 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 13% din 160,88 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 21% din 82,92 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 15% din 93,9 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 16% din 4,35 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 4.845 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 26% din 4.870 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 14% din 67 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 32% din 44.401 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 24% din 2,22 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 32% din 3,71 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 13% din 13,34 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 23% din 117,72 24 oct, 20:59 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă

Extrage TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) din valoarea cu TVA inclus.

Calculează valoarea fără TVA.

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA inclus sau fără TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 20%, (1 + TVA%) = 1 + 20% = 100/100 + 20/100 = 120/100 = 1,2 => Valoarea cu TVA = 1,2 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,2;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.