Calculator adăugare TVA (taxa pe valoarea adăugată): adaugă TVA, calculează valoarea cu taxă inclusă, formulă și explicații

Adaugă taxa TVA, calculează valoarea cu TVA inclus

Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA × (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA de 50% la 762 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 13% la 308,11 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 13,1% la 160 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 18% la 247,4 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 23% la 165,83 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 23% la 126,17 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 0,21% la 1.300 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 12% la 19.600 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 12% la 2,93 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 18% la 35.000 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 22% la 46.612,96 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 23% la 5,8 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 15% la 14,46 24 oct, 20:42 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) la valoarea fără TVA.

Calculează valoarea cu TVA

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 19%, (1 + TVA%) = 1 + 19% = 100/100 + 19/100 = 119/100 = 1,19 => Valoarea cu TVA = 1,19 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,19;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.