Calculator: adaugă 5,4% TVA la valoarea fără taxă 384,99. Calculează valoarea cu TVA inclus și valoarea taxei adăugate

Calculator: Adaugă taxa TVA de 5,4% la valoarea fără TVA 384,99

Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă ≈ 405,78
TVA adăugat ≈ 20,79

Adaugă TVA de 5,3% la 384,99
Adaugă TVA de 5,5% la 384,99

Calculele detaliate mai jos:

Răspunsul detaliat:

Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă =


Valoarea fără TVA + 5,4% × Valoarea fără TVA =


(1 + 5,4%) × Valoarea fără TVA =


(1 + 5,4%) × 384,99 =


(100% + 5,4%) × 384,99 =


105,4% × 384,99 =


105,4/100 × 384,99 =


1,054 × 384,99 =


405,77946 ≈


405,78


TVA adăugat =


Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă - Valoarea fără TVA =


405,77946 - 384,99 =


20,78946 ≈


20,79


Adaugă TVA de 5,3% la 384,99
Adaugă TVA de 5,5% la 384,99


Simboluri: % procent, : divide, × multiplică, = egal, ≈ aproximativ egal;

Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Adaugă taxa TVA, calculează valoarea cu TVA inclus

Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA × (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA de 5,4% la 384,99 25 oct, 10:25 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 5% la 5.000 25 oct, 10:25 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 16% la 5.880 25 oct, 10:25 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 16% la 5.880 25 oct, 10:25 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 24% la 9,92 25 oct, 10:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 12,21 25 oct, 10:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 19% la 12,21 25 oct, 10:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 12,5% la 2.000 25 oct, 10:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 18% la 2.066,67 25 oct, 10:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 12,5% la 2.000 25 oct, 10:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 13% la 3.570 25 oct, 10:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 18% la 2.066,67 25 oct, 10:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 9% la 0,89 25 oct, 10:24 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) la valoarea fără TVA.

Calculează valoarea cu TVA

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 19%, (1 + TVA%) = 1 + 19% = 100/100 + 19/100 = 119/100 = 1,19 => Valoarea cu TVA = 1,19 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,19;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.