Calculator: adaugă TVA de 28% cotă de Taxă pe Valoarea Adăugată la valoarea netă, fără taxă, de 68,91. Calculează Valoarea cu TVA inclus și Valoarea Taxei Adăugate

Calculator TVA, Datele inițiale introduse:

Adaugă Cota TVA de: 28%
La Valoarea fără TVA de: 68,91

Răspunsul pe scurt:

Valoarea cu TVA inclus ≈ 88,2
Valoarea TVA-ului adăugat ≈ 19,29
(Rotunjit la maximum 2 zecimale)


Calculele detaliate mai jos.

Răspunsul detaliat:

Notă:


1 = 100 : 100 = 100/100 = 100%


1. Calculează Valoarea cu TVA inclus:

Înlocuiește Valoarea TVA-ului adăugat în ecuația Valoarea cu TVA inclus:

Formula:

Valoarea TVA-ului adăugat =


Cota TVA × Valoarea fără TVA


Formula:

Valoarea cu TVA inclus =


Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului adăugat =


Valoarea fără TVA + (Cota TVA × Valoarea fără TVA) =


(1 + Cota TVA) × Valoarea fără TVA


Calcule:

Valoarea cu TVA inclus =


68,91 + 28% × 68,91 =


(1 + 28%) × 68,91 =


(100% + 28%) × 68,91 =


128% × 68,91 =


128/100 × 68,91 =


128 : 100 × 68,91 =


1,28 × 68,91 =


88,2048 ≈


88,2
(Rotunjit la maximum 2 zecimale)


2. Calculează Valoarea TVA-ului adăugat:

Formula:

Valoarea TVA-ului adăugat =


Valoarea cu TVA inclus - Valoarea fără TVA


Calcule:


88,2048 - 68,91 =


19,2948 ≈


19,29
(Rotunjit la maximum 2 zecimale)


Răspuns:
Valoarea cu TVA inclus ≈ 88,2
Valoarea TVA-ului adăugat ≈ 19,29

Simboluri: % procent, : divide, × multiplică, = egal, / linia fracției, ≈ aproximativ egal;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;


Mai multe operații de același fel:

Adaugă TVA de 27% la 68,91

Adaugă TVA de 29% la 68,91


Adaugă taxa TVA, calculează valoarea cu TVA inclus

Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA × (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA de 28% la 68,91 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 6,4% la 838 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 21% la 3.911 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 0% la 25.680 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 21% la 36,13 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 24% la 489,6 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 22% la 278,11 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 16% la 18.150 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 24% la 20.600 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 0,82% la 231 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 14% la 28.817 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 21% la 3,33 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 10% la 2.912 30 iun, 02:07 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) la valoarea fără TVA.

Calculează valoarea cu TVA

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 19%, (1 + TVA%) = 1 + 19% = 100/100 + 19/100 = 119/100 = 1,19 => Valoarea cu TVA = 1,19 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,19;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.