Calculator: adaugă 29% Cotă de TVA la Valoarea fără Taxă 838,28. Calculează Valoarea cu TVA inclus și Valoarea Taxei Adăugate

Calculator TVA, Datele inițiale introduse:

Adaugă Cota TVA de: 29%
La Valoarea fără TVA de: 838,28

Răspunsul pe scurt:

Valoarea cu TVA inclus ≈ 1.081,38
Valoarea TVA-ului adăugat ≈ 243,1
(Rotunjit la maximum 2 zecimale)


Calculele detaliate mai jos.

Răspunsul detaliat:

Notă:


1 = 100 : 100 = 100/100 = 100%


1. Calculează Valoarea cu TVA inclus:

Formula:

Valoarea cu TVA inclus =


Valoarea fără TVA + Cota TVA × Valoarea fără TVA


Calcule:

Valoarea cu TVA inclus =


838,28 + 29% × 838,28 =


(1 + 29%) × 838,28 =


(100% + 29%) × 838,28 =


129% × 838,28 =


129/100 × 838,28 =


129 : 100 × 838,28 =


1,29 × 838,28 =


1.081,3812 ≈


1.081,38
(Rotunjit la maximum 2 zecimale)


2. Calculează Valoarea TVA-ului adăugat:

Formula:

Valoarea TVA-ului adăugat =


Valoarea cu TVA inclus - Valoarea fără TVA


Calcule:


1.081,3812 - 838,28 =


243,1012 ≈


243,1
(Rotunjit la maximum 2 zecimale)


Răspuns:
Valoarea cu TVA inclus ≈ 1.081,38
Valoarea TVA-ului adăugat ≈ 243,1


Simboluri: % procent, : divide, × multiplică, = egal, / linia fracției, ≈ aproximativ egal;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;


Mai multe operații de același fel:

Adaugă TVA de 28% la 838,28
Adaugă TVA de 30% la 838,28


Adaugă taxa TVA, calculează valoarea cu TVA inclus

Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA × (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA de 29% la 838,28 06 dec, 14:25 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 34% la 1.830.697 06 dec, 14:25 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 13% la 7.252,4 06 dec, 14:25 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 15% la 19,86 06 dec, 14:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 2.359,26 06 dec, 14:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 2.250 06 dec, 14:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 18% la 41.900 06 dec, 14:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 17,08% la 698 06 dec, 14:24 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 20% la 16.998 06 dec, 14:23 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 13% la 3.744 06 dec, 14:23 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 8% la 7,99 06 dec, 14:23 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 23% la 330,69 06 dec, 14:23 EET (UTC +2)
Adaugă TVA de 12% la 13.108,5 06 dec, 14:23 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA a fost adăugat la valorile fără taxă.

Adaugă TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) la valoarea fără TVA.

Calculează valoarea cu TVA

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 19%, (1 + TVA%) = 1 + 19% = 100/100 + 19/100 = 119/100 = 1,19 => Valoarea cu TVA = 1,19 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,19;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.