Calculator: Extrage 19% TVA din valoarea cu taxa inclusă 377.395.555. Calculează valoarea fără taxă și valoarea netă a taxei

Calculator: Extrage taxa TVA de 19% din valoarea cu TVA inclus 377.395.555

Valoarea fără TVA ≈ 317.139.121,85
TVA extras ≈ 60.256.433,15

Extrage TVA de 18% din 377.395.555
Extrage TVA de 20% din 377.395.555

Calculele detaliate mai jos:

Răspunsul detaliat:

Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă =


377.395.555 =


Valoarea fără TVA + 19% × Valoarea fără TVA =


(1 + 19%) × Valoarea fără TVA;


Valoarea fără TVA =


Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă : (1 + 19%) =


377.395.555 : (1 + 19%) =


377.395.555 : (100/100 + 19%) =


377.395.555 : (100% + 19%) =


377.395.555 : 119% =


377.395.555 : 119/100 =


377.395.555 : 1,19 ≈


317.139.121,848739495798 ≈


317.139.121,85


TVA extras =


Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă - Valoarea fără TVA =


377.395.555 - 317.139.121,848739495798 =


60.256.433,151260504202 ≈


60.256.433,15


Extrage TVA de 18% din 377.395.555
Extrage TVA de 20% din 377.395.555


Simboluri: % procent, : divide, × multiplică, = egal, ≈ aproximativ egal;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Extrage taxa TVA, calculează valoarea fără TVA

Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă.

Extrage TVA de 19% din 377.395.555 28 sep, 12:33 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 90.000 28 sep, 12:33 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 1.790 28 sep, 12:33 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 3.886,34 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 22.693 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 22.693 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 22% din 42.507 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 23% din 426,25 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 16% din 130,47 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 1.297 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 1.297 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 13% din 3.190,34 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 23% din 31,298 28 sep, 12:32 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă

Extrage TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) din valoarea cu TVA inclus.

Calculează valoarea fără TVA.

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA inclus sau fără TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 20%, (1 + TVA%) = 1 + 20% = 100/100 + 20/100 = 120/100 = 1,2 => Valoarea cu TVA = 1,2 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,2;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.