Calculator: Extrage 5% TVA din valoarea cu taxa inclusă 588.413,98. Calculează valoarea fără taxă și valoarea netă a taxei

Calculator: Extrage taxa TVA de 5% din valoarea cu TVA inclus 588.413,98

Valoarea fără TVA ≈ 560.394,27
TVA extras ≈ 28.019,71

Extrage TVA de 4% din 588.413,98
Extrage TVA de 6% din 588.413,98

Calculele detaliate mai jos:

Răspunsul detaliat:

Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă =


588.413,98 =


Valoarea fără TVA + 5% × Valoarea fără TVA =


(1 + 5%) × Valoarea fără TVA;


Valoarea fără TVA =


Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă : (1 + 5%) =


588.413,98 : (1 + 5%) =


588.413,98 : (100/100 + 5%) =


588.413,98 : (100% + 5%) =


588.413,98 : 105% =


588.413,98 : 105/100 =


588.413,98 : 1,05 ≈


560.394,266666666667 ≈


560.394,27


TVA extras =


Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă - Valoarea fără TVA =


588.413,98 - 560.394,266666666667 =


28.019,713333333333 ≈


28.019,71


Extrage TVA de 4% din 588.413,98
Extrage TVA de 6% din 588.413,98


Simboluri: % procent, : divide, × multiplică, ≈ aproximativ egal;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Extrage taxa TVA, calculează valoarea fără TVA

Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă.

Extrage TVA de 5% din 588.413,98 07 iun, 05:53 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 1.485 07 iun, 05:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 24% din 930 07 iun, 05:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 1% din 7.936,96 07 iun, 05:51 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 1.540 07 iun, 05:50 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 320 07 iun, 05:49 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 3,49 07 iun, 05:49 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 18% din 63.000 07 iun, 05:48 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 22% din 985,4 07 iun, 05:47 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 3% din 879,71 07 iun, 05:46 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 16% din 19.051 07 iun, 05:45 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 25% din 13,55 07 iun, 05:45 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 2.140 07 iun, 05:42 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă

Extrage TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) din valoarea cu TVA inclus.

Calculează valoarea fără TVA.

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA inclus sau fără TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 20%, (1 + TVA%) = 1 + 20% = 100/100 + 20/100 = 120/100 = 1,2 => Valoarea cu TVA = 1,2 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,2;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.