Calculator: Extrage 15% TVA din valoarea cu taxa inclusă 61.622.384.852. Calculează valoarea fără taxă și valoarea netă a taxei

Calculator: Extrage taxa TVA de 15% din valoarea cu TVA inclus 61.622.384.852

Valoarea fără TVA = 53.584.682.480
TVA extras = 8.037.702.372

Extrage TVA de 14% din 61.622.384.852
Extrage TVA de 16% din 61.622.384.852

Calculele detaliate mai jos:

Răspunsul detaliat:

Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă =


61.622.384.852 =


Valoarea fără TVA + 15% × Valoarea fără TVA =


(1 + 15%) × Valoarea fără TVA;


Valoarea fără TVA =


Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă : (1 + 15%) =


61.622.384.852 : (1 + 15%) =


61.622.384.852 : (100/100 + 15%) =


61.622.384.852 : (100% + 15%) =


61.622.384.852 : 115% =


61.622.384.852 : 115/100 =


61.622.384.852 : 1,15 =


53.584.682.480


TVA extras =


Valoarea cu taxa TVA inițială inclusă - Valoarea fără TVA =


61.622.384.852 - 53.584.682.480 =


8.037.702.372


Extrage TVA de 14% din 61.622.384.852
Extrage TVA de 16% din 61.622.384.852


Simboluri: % procent, : divide, × multiplică;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Extrage taxa TVA, calculează valoarea fără TVA

Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%)

Ultimele operațiuni în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă.

Extrage TVA de 15% din 61.622.384.852 10 iul, 18:07 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 954 10 iul, 18:06 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 16,99 10 iul, 18:05 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 2,16 10 iul, 18:05 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 2,16 10 iul, 18:04 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 497 10 iul, 18:04 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 16% din 79.331.882.000 10 iul, 18:04 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 22,85 10 iul, 18:04 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 35.500 10 iul, 18:04 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 20% din 1.942 10 iul, 18:03 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 8,23% din 2,35 10 iul, 18:03 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 19% din 6,99 10 iul, 18:02 EET (UTC +2)
Extrage TVA de 9% din 3,99 10 iul, 17:59 EET (UTC +2)
Toate operațiunile în care TVA-ul a fost extras din valorile cu taxa inclusă

Extrage TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) din valoarea cu TVA inclus.

Calculează valoarea fără TVA.

 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoarea TVA-ului
 • Valoarea TVA-ului = TVA% × Valoarea fără TVA
 • Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + TVA% × Valoarea fără TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA
 • În concluzie:

  Valoarea cu TVA = (1 + TVA%) × Valoarea fără TVA ... dacă se știe Valoarea fără TVA

  Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : (1 + TVA%) ... dacă se știe Valoarea cu TVA

Exemple de calcule cu TVA inclus sau fără TVA:

 • Dacă TVA-ul este de 20%, (1 + TVA%) = 1 + 20% = 100/100 + 20/100 = 120/100 = 1,2 => Valoarea cu TVA = 1,2 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,2;
 • Dacă TVA-ul este de 9%, (1 + TVA%) = 1 + 9% = 100/100 + 9/100 = 109/100 = 1,09 => Valoarea cu TVA = 1,09 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,09;
 • Dacă TVA-ul este de 5%, (1 + TVA%) = 1 + 5% = 100/100 + 5/100 = 105/100 = 1,05 => Valoarea cu TVA = 1,05 × Valoarea fără TVA, iar Valoarea fără TVA = Valoarea cu TVA : 1,05;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este tot o taxă

TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă, de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA-ul încasat de agenții economici este virat la bugetul de stat.

TVA are un caracter universal, aplicându-se asupra tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, aplicându-se asupra tuturor activităților economice, independent de întinderea circuitului economic. TVA se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cea standard, de 19% și cote reduse, de 9% și respectiv 5%.